تبلیغات
ღ㋡ والیــبـــالـــی ها ㋡ღ - ایران 3 - پورتوریکو 0

ایران 3 - پورتوریکو 0

ســـلام بکــس ! 
خوبیـــن؟؟؟
خیلی خیلی تبریک میگم بردمونــو!
ایشالا تو دور بعد هم تداوم داشته باشه. 

بریم سراغ خــبرها!

اول اینکــه همچـــنان آقای معروف و موسوی و قائمی تو پست های خودشون صدر جدول !!
این نشون میده ما چه تیم توپــی هستـــیم!!  مگه کلا چندتا پست داریم که تو سه تاش فقط از تیمه ما بوده!!! گذشته از این شونصدتا تیم دیگه هم هستن!!! دیگــه اصلا بقیه برن واسه خــودشــون!!! 


 اینم از جدولی که تو مرحله ی دوم ما توشیــم ... 
برای تیممون کلی آرزوی موفقیت میکنم! برنامه ی بازیهامونم اینــاس :

چهارشنبه
گروه پنج (شهر غوچ)
    ساعت 19.10: صربستان - ایتالیا
    ساعت 22.55: لهستان - امریکا

گروه پنج (شهر بیدگوشچ)
    ساعت 19.10: آرژانتین - فرانسه
    ساعت 22.55: استرالیا - ایــــــران
گروه شش (شهر کاتوویسا)
    ساعت 19.10: برزیل - بلغارستان
    ساعت 22.55: المان - چین
گروه شش (شهر وروکتواف)
    ساعت 19.10: فنلاند - روسیه
    ساعت 22.55: کوبا - کانادا

پنجشنبه
گروه پنج (شهر غوچ)
    ساعت 19.10: صربستان - امریکا
    ساعت 22.55: لهستان - ایتالیا
گروه پنج (شهر بیدگوشچ)
    ساعت 19.10: آرژانتین -ایــــــران
    ساعت 22.55: استرالیا - فرانسه
گروه شش (شهر کاتوویسا)
    ساعت 19.10: برزیل - چین
    ساعت 22.55: المان - بلغارستان
گروه شش (شهر وروکتواف)
    ساعت 19.10: فنلاند - کانادا
    ساعت 22.55: کوبا - روسیه

شنبه
گروه پنج (شهر غوچ)
    ساعت 19.10: صربستان - فرانسه
    ساعت 22.55: لهستان -ایــــــران

گروه پنج (شهر بیدگوشچ)
    ساعت 19.10: آرژانتین - ایتالیا
    ساعت 22.55: استرالیا - امریکا
گروه شش (شهر کاتوویسا)
    ساعت 19.10: برزیل - کانادا
    ساعت 22.55: المان - روسیه
گروه شش (شهر وروکتواف)
    ساعت 19.10: فنلاند - چین
    ساعت 22.55: کوبا - بلغارستان

یکشنبه
گروه پنج (شهر غوچ)
    ساعت 19.10: صربستان -ایــــــران
    ساعت 22.55: لهستان - فرانسه

گروه پنج (شهر بیدگوشچ)
    ساعت 19.10: آرژانتین - امریکا
    ساعت 22.55: استرالیا - ایتالیا
گروه شش (شهر کاتوویسا)
    ساعت 19.10: برزیل - روسیه
    ساعت 22.55: المان - کانادا
گروه شش (شهر وروکتواف)
    ساعت 19.10: فنلاند - بلغارستان
    ساعت 22.55: کوبا - چین


این سری از عکسارو چون باحال بودن گذاشــتم!!
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 1 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 2
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 3 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 4
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 5 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 6
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 7 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 8
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 9 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 10
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 11 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 12
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 13 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 14
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 15 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 16
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 17 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 18
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 19 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 20
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 21 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 22
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 23 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 24
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 25 مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 26
مرحله مقدماتی ایران -پورتوریکو عکس4 27

موضوع: قهرمانی جهــان 2014، اخبـــارتیــم ملــی، عـــکـس!،
[ دوشنبه 17 شهریور 1393 ] [ 12:39 ] [ مریم ]