تبلیغات
ღ㋡ والیــبـــالـــی ها ㋡ღ - قطر هم باخــت ... پیش به سوی طـلا

قطر هم باخــت ... پیش به سوی طـلا

ســــلام دوستای عزیزم ....
قطرهم بردیـــم ... دمــه تیم ملیمون بازم گــرم.  

غفــور عزیز هم باز امتیاز آور ترین بازیکــن شـد . 14 امتیاز گرف ! خسته نباشــی 

کاپیتانم گف به این برد برای اول شـدن نیاز داشتیــم و نباید حریفامونو دست کـم بگیریــم ! 


ایــنم بگــم که ما با کره ی جنوبی و قطر تو این دور هم گروهیم ...  بااین برد قطر ، فــردا ساعت 14 (2بعداز ظهر) با کره ی میزبــان بازی داریـم .  بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 1بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 2
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 3بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 4
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 5بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 6
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 7بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 8
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 9بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 10
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 11بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 12
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 13بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 14
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 15بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 16
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 17بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس1 18


سرویس عکس:
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 1بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 2
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 3بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 4
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 5بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 6
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 7بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 8
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 9بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 10
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 11بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 12
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 13بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 14
بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 15بازیهای آسیایی ایران - قطر مرحله دوم عکس 2 16
این چه عکــس باحـالی شـد !
موضوع: بازیــهای آسیایی اینچئـون، اخبـــارتیــم ملــی، عـــکـس!،
[ یکشنبه 6 مهر 1393 ] [ 14:36 ] [ مریم ]